dimecres, 11 de març del 2020

COMUNICAT OFICIAL DE L’AGRUPACIÓ D’ASSOCIACIONS DE SETMANA SANTA DE TARRAGONA REFERENT ALS ACTES PROGRAMATS PER A LA SETMANA SANTA DE TARRAGONA 2020L’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona comunica després d’haver-se reunit amb l’Ilstrm. Sr. Pau Ricomà, Alcalde de l’Ajuntament de Tarragona, els presidents i presidentes de les diverses entitats i el conciliari de l’AASST, que:

Vista la situació excepcional en què ens trobem arran de la proliferació virus COVID-19 entre la població i els seus efectes a la salut a nivell assistencial i seguint les indicacions de les autoritats competents en matèria de salut pública tant per part de la Generalitat de Catalunya com de l’Ajuntament de Tarragona, s’ha cregut oportú suspendre tots els actes programats de Setmana Santa a la ciutat de Tarragona, fins els proper dia 27 de març de 2020.

S’ha marcat aquesta data seguint les indicacions comunicades aquest matí pel President de la Generalitat i la Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix també s’aturaran els assajos dels diversos portants i bandes que porten i acompanyen els passos de Setmana Santa per minimitzar possibles riscos.

Restem pendents de les noves indicacions que les autoritats competents ens facilitin per seguir informant.

Moltes gràcies.

Francesc Seritjol Marimon
President de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona

Tarragona, 11 de març de 2020.