dijous, 18 de febrer del 2021

Comunicat ofical de la coordinadora catalana de confraries i germandats de Setmana Santa de Catalunya

La Setmana Santa a Catalunya es remunta a molts segles ençà. És un moment molt important per a les cristianes i els cristians perquè recorden i rememoren la passió, mort i resurrecció de Nostre Pare Jesús.

Amb el temps aquesta tradició ha format part del llegat i els costums catalans plens de manifestacions i celebracions religioses i populars, actes sagramentals, musicals, gastronòmics... que omplen de cultura pobles i ciutats

Aquest any context de pandèmia que assota el país i el món continua afectant la salut de la població i els sectors econòmics. Les dinàmiques socials i els esdeveniments públics també s’han vist alterades. 

Davant aquest escenari, les restriccions del PROCICAT i actuant amb el seny i la responsabilitat del moment, la Coordinadora Catalana de Confraries i Germandats manifesta que aquest any 2021 també hi haurà Setmana Santa. Ara bé, serà diferent: No es trobaran les grans processons ni els actes d’expressió pública de fe que omplien els carrers durant els dies Sants. Tampoc es reviurà ni es conviurà la Setmana Santa com l’hem conegut fins ara; però animem als confrares i confraresses a preparar-se i viure-la amb la mateixa intensitat de cada any.

Animem a les confraries i germandats a mantenir vives les activitats i iniciatives solidàries i de suport que s’han posat en marxa durant aquest pandèmia.

Avivem a treballar amb els seus consiliaris, amb les administracions locals i sanitàries quines possibilitats es plantegen per tal de poder fer accions de molt petit format en els temples i en els recintes culturals sempre actuant amb la responsabilitat i recomanacions a l’empara del PROCICAT. De la mateixa manera, també convidem a participar de les celebracions litúrgiques de les seus canòniques.

Tanmateix, encoratgem a continuar amb el revulsiu cultural i religiós que és la Setmana Santa a través de recursos i missatges a la xarxa i diferents plataformes comunicatives.

Felicitem la gran tasca que es fa des de les agrupacions en moments tan complexos com l’actual amb la seva fraternitat i per mantenir viva la flama de l’esperança i per a continuar treballant per aquesta bella i antiga tradició. 

També amb la nostra pregària ens unim als malalts i les famílies que estan patint les diferents conseqüències d’aquesta pandèmia sanitària i social, així com a totes i tots els professionals de multitud d’àmbits que estan donant suport i fent front a la situació amb el seu treball i esforç.

Cartell Oficial de la Setmana Santa de Catalunya 2021