Els Aspirants

Escut de la Secció d'Aspirants
estrenat l'any 1914
Si bé la secció d'aspirants neix el 22 de novembre de 1903, hi ha diversos antecedents importants i que a la vegada tenen en comú amb la secció el fet d'anar escortant el mateix pas "La flagel·lació o misteri dels assots". L'any 1751 quan la Congregació estava al Santuari del Miracle, la Confraria de la Santíssima Trinitat dels "Fadrins menestrals" no tenia pas per anar a la Processó i els religiosos mercedaris els van oferir unes figures que representaven la flagel·lació del Senyor. Al llarg dels anys foren diverses les agrupacions que acompanyaren el misteri dels assots, però totes de caire juvenil. Tot i així alguns anys el pas no va sortir dificultant la realització de la idea que el 1757 la Congregació tenia de fer un pas nou, quan llegim "que per ara nos face ni se parle de misteri, si que se deixa per altre ocasió". El 1863 trobem que el primer penó dels fadrins menestrals era portat per Joan Roca, Ramon Gabriel i Llorenç Mercader.

El 1870 el misteri dels assots l'acompanyen els nens alumnes del col·legi del Sr. Antonio Ramos. El 1872 la Congregació anomena L'adolescència sota la invocació de S. Lluís Gonçaga. El 1877, són els alumnes d'ensenyança primària del Sr. Josep Ignasi Gual.

A partir del 8 d'abril de 1882, Divendres Sant, la Congregació de joves de S. Lluís Gonçaga, que té a la seva cura el pas de la flagel·lació assisteix a la Processó invitant a tots els joves de la ciutat a fer-ho. Aquesta situació dura fins el 1902.

Antic pas de la Flagel·lació (1868-1913). Foto: Arxiu Congregació 
Durant la tarda del Dijous Sant de 1903 existí a la Congregació una cert desconcert i desànim al no trobar cap agrupació que volgués treure l'endemà a la processó, el pas "dels assots" doncs els joves del Col·legi Provincial que en un principi havien acceptat d'acompanyar, aquell matí van desistir. El Prior D. Lluís Magrané, un vocal, el seu nebot D. Martí Güell, D. Celestino Salvadó i els joves germans Querol, intentaren aplegar un grup d'amics i coneguts per tal de solventar el problema i intentar treure el misteri, gestions que s'aconseguí amb èxit, informant de tot plegat al Prefecte de la Congregació D. Pablo Ayala, aprovant les gestions i oferint-se a pagar part de les despeses.

Aquest grup de membres de la Congregació van acordar el 15 d'abril del 1903 constituir l'"Asociación de Jóvenes Aspirantes a congregantes de la Congregación de la Puríssima Sangre, la cual toma por blasón de grandeza el escudo de las cinco llagas y como blanco donde dirigir las flechas cariñosas de su joven corazón, aquella Sangre Puríssima del Redentor". Aquesta nova associació lligada a la Congregació acompanyaria a partir d'ara el pas de la Flagel·lació.

A partir d'aquell moment s'obrí un període de constitució de la secció que quedà aprovada i per tant fundada oficialment el 22 de novembre de 1903, tal com apareix publicat al Diario de Tarragona del dia 29: "NUEVA ASOCIACIÓN RELIGIOSA - La asociación de jóvenes aspirantes a la Congregación de la Puríssima Sangre de N.S.J., se reunió en junta general el domingo 22 de los corrientes, bajo la presidencia del M.I. Sr. Prefecto de la misma D. Pablo Ayala y López, con el fin de constituirse definitivamente. En dicha reunión se firmaron los cargos que se venian desempeñando interinamente, y quedó constituida la junta directiva en la forma siguiente: Presidente, D. José Maria Morera; tesorero, don José Boada Piqué; secretario, D. Martin Güell; auxiliar 1º, D. Joaquin de Querol; id. 2º, don Juan Bordas; id. 3º, D. José Busto; id. 4º don Carlos Moragas. Se leyó seguidamente el decreto recaido en la solicitud que se elevó al Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo de esta archidiócesis, en la que se pedia su vénia i permiso para formar dicha asociación, en cuyo decreto el Prelado accede bondadoso a la petición, que no tiene otro objeto que dar culto al paso de la Flagelación de Jesús, sacar este misterio en la procesión del Viernes Santo en esta ciudad y celebrar las funciones que marquen sus estatutos en la iglesia de Nazareth, en donde se venera dicho paso. Estas serán siempre con anuencia y permiso de la Congregación de la Puríssima Sangre. Asimismo se acordó por unanimidad que con motivo de la inauguración de esta nueva asociación religiosa, se repartan como distintivo a sus asociados, unos escudos iguales a los de los congregantes, pero más reducidos, que el celoso señor prefecto ha mandado construir, los que usaran pendientes del cuello, los de la Junta directiva con cinta blanca y encarnada y la de los demás asociados con cinta encarnada, cuyo modelo fué también aprobado por el Excmo. Prelado. Esta distribución tendrá efecto el domingo 6 del próximo Diciembre, a las ocho de la mañana, en la iglesia de Nazareth y será precedida de una función que consistirà en comunión general con plàtica preparatória y al terminar la misa se distribuiran los escudos."

A partir d'aleshores la secció va treballar per arreglar i adecentar el misteri de la flagel·lació. Aquest misteri era petit i de poca qualitat, el composaven tres figures (Crist i dos saions) i datava de l'any 1868.

L'any 1904 van aconseguir que una devota fes la donació d'una nova cabellera per la imatge del Crist flagel·lat, i amb aquesta estrena desfilaren per primera vegada a la processó del Sant Enterrament d'aquell any amb vesta negra i golilla. Aquell Divendres Sant per la tarda els Armats recollien el pas al Taller de Miquel Martí, situat a la Rambla Vella cantonada amb Sant Francesc. En aquell taller es guardava el pas i es reunien els integrants de la secció.

Continuaren les millores i el 1905 van estrenar un estendard "de damasco encarnado en el que van bordados varios emblemas" realitzat per les religioses de la Casa Provincial de Beneficencia. Aquell mateix any també es va confeccionar per la imatge del Crist Flagel·lat "una toalla primorosamente bordada, regalo de una persona devota".

El 1906 la secció ja comptava amb 60 membres i s'instituí la festa dels aspirants anual (2 de febrer). També es van organitzar sortejos i rifes per tal de poder pagar la nova peanya que es va estrenar el Divendres Sant.   

L'any 1907 sorgeix una escissió a la secció i es crea una nova associació (Cofradía de la Lanzada), que desfila només aquell any però sense pas. Degut aquest fet la presencia a la Processó de la secció d'Aspirants queda molt reduïda i per tant conviden a la Congregació de Sant Lluís de Gonçaga.

L'any 1908 i després de la escissió de La Lanzada, es constitueix una Junta Directiva organitzada pel Canonge Magistral i Prefecte de la Congregació M.I. Dr. Antoni Balcells i de Suelves per tal de revitalitzar la secció. A partir d'aquí la secció creix amb regularitat i l'any 1914 canvia la vesta negra amb golilla i escut de les cinc llagues, que portaven des del 1904, per túnica blanca i estola vermella amb nou escut. Aquest escut te forma de quadrilong francès amb vora superior d'escut suís, les cinc llagues vermelles en Creu de Sant Andreu (crux decussata) sota una columna flanquejada amb flagells i encercada en una corona d'espines. També es substitueix l'antic pas "petit" de la Flagel·lació del 1868 per un de més gran qualitat artística. Josep Campeny va ser l'autor del nou misteri composat per cinc figures que van arribar a Tarragona el 29 de març.

1926. Els Aspirants amb el pas de la Flagel·lació de Josep Campeny. Foto: Arxiu Congregació 
Per tant el Divendres Sant de 1914 van sortir els aspirants de la Sang amb un nou pas i la secció reestructurada com ja hem explicat, acompanyats a la Processó per la Banda de música de Santa Cecília de Tortosa. Aquest pas va assistir a la Processó amb la secció d'aspirants fins el 1936, any en què va ser destruït.
Penó dels Aspirants. Dimecres Sant 2016
Foto: Oriol Ventura. Arxiu Congregació

Després de la Guerra Civil la junta Directiva s'imposà fer de nou "el pas dels aspirants". L'empresa no va ser gens fàcil i no va ser fins el 1948 que s'estrenà l'actual pas cisellat per l'escultor ampostí Innocenci Soriano-Montagut. 
La secció va tenir una bandera cedida l'any 1940 per la Sra. Francesca Teixell. que assisteix a la processó fins l'any 1956. L'any 1957 s'estrena una bandera nova confeccionada a la Casa Jorba de Barcelona i apadrinat pel jove Rafael Sanromà Manent. Aquesta fou substituïda per l'actual que va ser beneïda el Diumenge de Rams, 5 d'abril de 2009.  

L'any 1961 es beneeix juntament amb el nou pas del Crist de la Humiliació el penó apadrinat per l'aspirant Antoni Soler Thomasa. Aquest penó assisteix a la processó fins l'any 2008 i el 2009 es substituït per l'actual que fou beneït juntament amb la Bandera de la Secció.

Des de l'any 2002 la secció compta amb una Banda pròpia que acompanya el pas de la Flagel·lació a les processons de Dimecres i Divendres Sant.

Actualment la secció compta amb una vuitantena de membres Aspirants a  Congregants de la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist. Tots i cadascú d'ells, són el futur de la nostra Congregació, una Congregació que ha de mantenir-se jove i viva malgrat haver sobrepassat els 470 anys d'existència.

Pas de la Flagel·lació. Soriano Montagut 1948. Foto: D.P. - Arxiu Congregació