dimecres, 24 de gener del 2018

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 2018

Benvolgut Congregant:

En compliment de l'article 15 dels estatuts, us convoquem a la 92a Junta General Ordinària que tindrà lloc a l'església de Natzaret, el proper dia 7 de febrer, a dos quarts de vuit del vespre, en primera convocatòria. De no trobar-se reunits a l'esmentada hora la tercera part dels congregants, se celebrarà en segona convocatòria a les vuit del vespre, de conformitat amb l'article 18 dels estatuts, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

● Benvinguda, pregaria i inici de la sessió.
● Lectura i aprovació de l'acta de la 91a Junta General Ordinària de 15 de febrer de 2017.
● Lectura i aprovació de la Memòria corresponent a l'any 2017.
● Lectura i aprovació de la memòria econòmica del 2017, i dels pressupostos per al 2018.
● Proposta a la Junta General, d'acord amb l'article 51 dels estatuts, sobre si s'ha de celebrar la Processó del Sant Enterrament el proper Divendres Sant, 30 de març.
● Precs i preguntes.
● Pregaria de comiat. 

Esperant poder gaudir de la vostra presència a tan important acte, rebeu una cordial salutació.

Daniel Pallejà i Blay
Secretari

dimarts, 23 de gener del 2018

TAULA RODONA: "LES PROCESSONS DE SETMANA SANTA: ENTRE LA PRÀCTICA RELIGIOSA I LA TRADICIÓ"

El proper dijous 1 de febrer a les 19.30h a l'església de Natzaret tindrà lloc la taula rodona "Les processons de Setmana Santa: entre la pràctica religiosa i la tradició".
La Setmana Santa, amb la Processó del Sant Enterrament com acte més històric, té en el seu interior formes diverses d'entendre-la. En aquest debat es contraposaran diferents opinions i es plantejarà la convivència o discordança entre la Setmana Santa litúrgica i la popular.
Hi prendran parts diferents persones vinculades a la Setmana Santa que donaran la seva visió sobre el tema exposat. Així, participaran: Monsenyor Miquel Barbarà Anglès, ex prefecte de la Congregació, sociòleg i delegat episcopal per a les Associacions de Setmana Santa; Adolf Quetcuti Carceller, president del Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers de Tarragona, president de la Confraria de Sant Magí i expresident de la Reial Germandat de Jesús Natzarè; Jordi Bertran Luengo, filòleg, gestor cultural, professor associat de la Universitat Rovira i Virgili i membre de Tertúlia Confrare Tarragona; i Míriam Ramon Mas, conservadora del Museu Bíblic Tarraconense i secretària de la Reial Congregació del Venerat Cos de Jesucrist en el Descendiment de la Creu.
El debat serà moderat per Andreu Muñoz Melgar, Doctor en arqueologia i director del Museu Bíblic Tarraconense.
El debat és inclòs en el cicle "Les Conferències de La Sang", a través de les quals la Congregació obre el seu temple de la Plaça del Rei a la ciutadania no sols per al culte sinó també per a la reflexió sobre la Setmana Santa. L'entrada és lliure. 


   

diumenge, 14 de gener del 2018

QUOTES 2018

S'informa als congregants que les quotes corresponents a la quota anual del 2018, es posaran en cobrament a tots els congregants que les tenen domiciliades en bancs o caixes, el proper dia 1 de febrer. Els congregants que no les tinguin domiciliades podran fer-la efectiva a la nostra seu en horari de secretaria (els divendres de 18 a 20h i els dissabtes d'11 a 13h - entrada per la porta principal de l'església) fins el dia 16 de febrer.
Igualment, recordem als congregants que tinguin la quota del 2017 per pagar, tractin de posar-se al dia. La Congregació es fa càrrec de la situació econòmica per la que passen alguns dels nostres germans com a conseqüència de la crisis que patim, per això, reiterem la disposició de la Tresoreria a tractar de forma personalitzada amb cada congregant aquesta circumstància, amb l'objectiu de donar una solució en aquesta situació.
Per finalitzar, demanem a tots els congregants que tinguin la quota domiciliada i hagin canviat de compte o sucursal, ho comuniquin personalment abans del dia 27 d'aquest mes de gener en els dies i horaris abans esmentats, o a través del correu electrònic de la Congregació: lasang.secretaria@gmail.com   

dimecres, 10 de gener del 2018

TRASPÀS DE LA SRA. MARIA ROSA GASULLA VIRGILI

Avui, malauradament ens ha deixat la Sra. Maria Rosa Gasulla Virgili, mare del sotsprefecte de la Congregació Josep Ignasi Boada i congreganta número 3 de la Congregació de Senyores sota la Invocació de la Puríssima Sang de nostre Senyor Jesucrist i de la Mare de Déu de la Soledat. 

Sentim moltíssim la seva pèrdua alhora que la tindrem present en les nostres oracions. Transmetem el nostre condol a la seva estimada família i sabem del cert que el Sant Crist de la Sang i la Mare de Déu de la Soledat l'acolliran en els seus braços. Que Deu li doni el repòs etern.

L'enterrament tindrà lloc demà a les 15.30h. a la parròquia de Sant Francesc.