dijous, 21 de juny del 2018

ADAPTACIÓ DE LA CONGREGACIÓ AL NOU REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (RGPD)

En aplicació del (RGPD) Reglament General de Protecció de Dades Personals (UE)2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, que entrà en vigor el 25 de maig de 2016 i que ja és d’obligat compliment des del passat 25 de maig de 2018, la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist ha aprovat en data de 25 de maig de 2018, iniciar el procés d'adaptació del seu cens, i per tant, de les dades personals dels congregants i aspirants al que obliga aquest reglament. 
Aquest procés iniciat per la Junta Directiva es tradueix en l’actualització de les dades de tots els congregants i aspirants, demanant el consentiment exprés del interessat amb la finalitat de que les dades aportades siguin tractades conforme explicita el nou reglament. Tots els congregants i aspirants rebran en els propers dies una notificació indicant-los el procediment a seguir.