dimecres, 24 de gener del 2018

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 2018

Benvolgut Congregant:

En compliment de l'article 15 dels estatuts, us convoquem a la 92a Junta General Ordinària que tindrà lloc a l'església de Natzaret, el proper dia 7 de febrer, a dos quarts de vuit del vespre, en primera convocatòria. De no trobar-se reunits a l'esmentada hora la tercera part dels congregants, se celebrarà en segona convocatòria a les vuit del vespre, de conformitat amb l'article 18 dels estatuts, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

● Benvinguda, pregaria i inici de la sessió.
● Lectura i aprovació de l'acta de la 91a Junta General Ordinària de 15 de febrer de 2017.
● Lectura i aprovació de la Memòria corresponent a l'any 2017.
● Lectura i aprovació de la memòria econòmica del 2017, i dels pressupostos per al 2018.
● Proposta a la Junta General, d'acord amb l'article 51 dels estatuts, sobre si s'ha de celebrar la Processó del Sant Enterrament el proper Divendres Sant, 30 de març.
● Precs i preguntes.
● Pregaria de comiat. 

Esperant poder gaudir de la vostra presència a tan important acte, rebeu una cordial salutació.

Daniel Pallejà i Blay
Secretari