divendres, 22 de desembre del 2017

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ PRIVADA MÚTUA CATALANA I LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER LA RESTAURACIÓ I DIGITALITZACIÓ DE L’ARXIU HISTÒRIC

La Congregació ha signat un conveni amb la Fundació Privada Mutua Catalana i la Diputació de Tarragona per la restauració i digitalització dels llibres d’actes històrics de la Congregació, dipositats actualment a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT). Es tracten dels primers llibres existents de la Congregació que comprenen entre els anys 1565 i 1844, llibres que es van poder salvar de la destrucció de l’any 1936.
L'estat precari de conservació dels llibres dificultaven la seva consulta, a la vegada que perillava la seva conservació, fet que a la llarga hagués impossibilitat el seu estudi.
Un cop digitalitzats els llibres es podran consultar a través de les pàgines de l'AHAT i de la nostra Congregació.