Els Via Crucis

MATÍ DE DIVENDRES SANT 

22 de març, Dimarts Sant, Diario Católico La Cruz:

             “¿Queda completo el programa para la Semana Santa de Tarragona? 

Amb aquest títol trobem la primera notícia a la premsa escrita de Tarragona, notícia de l’organització del Via Crucis pels carrers de la Part Alta de la ciutat la matinada del Divendres Sant. L’autor que signa com Cessetano, fa tot un seguit de consideracions en un extens article sobre la celebració de la Setmana Santa a la ciutat insistint en la importància d’una àmplia presència de fidels: 

“...Es menester que el primer año en su institución el Vía Crucis tenga una amplia presencia de fieles...”, “...por la mañana a las seis en la iglesia de Nazaret...”      

23 de març, Dimecres Sant, Diari de Tarragona: 

“El próximo Viernes Santo, a las 6,14 de la mañana, saldrá de la iglesia de Nazareth una solemne procesión que, rezando y meditando las estaciones del Vía Crucis, recorrerá las calles de plaza del Rey, Santa Ana, Santa Teresa, Mercería, Mayor, Nao y regreso a Nazareth por la calle de Pilatos. Se invita a este solemne y religioso acto a cuantos devotos deseen asistir”.

 26 de març, Dissabte Sant, diari La Veu: 

“El Via Crucis del divendres al matí, pels carrers de la Tarragona vella, fou una novetat que assolí un extraordinari èxit, car la concurrència i la devoció dels assistents, sobrepassaren les esperances dels més optimistes...” 

Són les primeres noticies que hem trobat a la premsa de l’època, del primer Via Crucis del Divendres Sant al mati, també conegut com el: “de la bufetada”, organitzat per la R. I V. Congregació de la Puríssima Sang, i que per tant enguany farà cent anys de la seva primera sortida pels carrers de Tarragona.

Tornarem a trobar en anys posteriors noticies, que sense passar per la Catedral, on es feia a les sis del mati, -com ara- el Sermó de Passió, el Via Crucis es desenvolupava pels carrers de la Part Alta; cal destacar que sempre ha transcorregut per aquests carrers com podem llegir a la noticia del Diari de Tarragona del 1921. 

L’any següent, 1922, trobem els diferents diaris, que el Via Crucis sortirà de Natzaret a dos quarts de sis del matí. Cal tenir en compte que els oficis de Divendres Sant a l’església de Nazaret eren anunciats a les set del matí.  Els dies posteriors trobem noticia de la assistència de fidels, indicant que era superior a la de l’any anterior. 

El 1923, tornem a trobar el mateix horari i mateix recorregut.

L’any 1924, hi trobem canvis substancials, doncs el Via Crucis s’iniciarà al Pla de la Seu, encara que no indica si entra  a la Catedral; el que si trobem al Diari La Cruz dins dels horaris de la litúrgia és el següent: 

“A las seis, sermón de Pasión. Después saldrá el Vía Crucis de la iglesia de Nazareth...” 

No s’aclareix res més. 

Serà l’any 1925 en que els dos actes s’acoblaran, intentant no solapar-se, i així trobem anunciat a la premsa, que el Sant Crist sortirà de Nazaret a la plaça del Rei, per Santa Anna, Fòrum, Merceria i baixada Patriarca, entrarà a la Catedral al finalitzar el Sermó i s’iniciarà el Via Crucis pels carrers de la Part Alta. Encara que aquell 1925 no fou com ho pretenien. Es va suspendre el Via Crucis pel carrer per pluja, i se celebra per l’interior de la Catedral i el claustre, sense el Sant Crist de la Sang. 

Serà doncs el 1926, que s’iniciarà la presència de la Congregació amb el Sant Crist a l’interior de la Catedral, per iniciar el Via Crucis, com el coneixem avui en dia, encara que ja portava cinc anys sortint al carrer. 

Viacrucis del matí. Anys 1931-35. Foto d'autor desconegut. Arxiu La Sang


Durant el anys 1926 fins el 1966, el Via Crucis transcorria per Patriarca ( Pare Iglesias), Merceria, Major, Misericòrdia, plaça de la Font, Sant Fructuós, Rambla Vella, Sant Oleguer, Peixateria i plaça del Rei. L’augment del trànsit per la Rambla Vella, que recordem fins el 1972 era la N-340, provoca el canvi al circuit actual l’any 1967. Des de aquest any, el seu recorregut serà: Pla de la Seu, les Coques, Sant Pau, Guitarra, Sant Joan, Roser, Salines, Sant Domènec, Plaça de la Font, Cos del Bou, Peixateria, finalitzant a la Plaça del Rei. 

El passat 2021, es va complir cent anys de la primera celebració d’aquest Via Crucis pels carrers de Tarragona, que avui en dia segueix comptant amb una gran participació de devots. 

Viacrucis de Divendres Sant. Any 2022. Foto Fer-Vi. Arxiu Congregació


La foscor i la llum naixent; el silenci i el soroll de les matraques; el res i els cants dels assistents; les cucurulles i el respecte dels pocs espectadors, fan que sigui una desfilada, que penetra en l’interior dels fidels, i que uneix a tothom en la pregaria dedicada al Sant Crist de la Sang. L’arribada a la Plaça del Rei de les dues llargues fileres de fidels que  hi participen i que junt amb nombroses vestes amb les atxes, en respectuós silenci esperen la Sagrada Imatge, ho converteixen en un moment especial en que cadascú fa la seva petició, cadascú te el seu pensament, el seu record, i tot s’aplega en el fervorós cant del Crec en un Deu dels tarragonins que omplen l’espai.