divendres, 11 de març de 2016

EL SANT CRIST DE LA SANG VISITARÀ EL CENTRE RESIDENCIAL SANTA TECLA LLEVANT

El proper Dilluns Sant a les cinc de la tarda, en ocasió de celebrar-se aquest any l'Any Jubilar de la Misericòrdia, el Sant Crist de la Sang visitarà la Residència Santa Tecla Llevant.

L'acte organitzat per la nostra Congregació i la direcció del centre residencial, s'iniciarà amb l'entrada del Sant Crist de la Sang a l'interior de l'església Santa Tecla Llevant dut pels nostres congregants i es faran unes pregaries acabant amb la veneració del Sant Crist pels residents i malalts del centre.


El centre residencial està destinat a persones grans que no tenen un grau d'autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària (AVD), que necessiten constant supervisió i que les seves circumstàncies requereixen una atenció especialitzada.