dimarts, 15 de març de 2016

DEDICACIÓ DE L'ALTAR DE L'ESGLÉSIA DE NATZARET

Ahir es va celebrar la consagració de l’altar de l’església de Natzaret com a acte de cloenda del 75è aniversari de la benedicció del Sant Crist de la Sang. L'arquebisbe, Jaume Pujol, va presidir un acte ple de solemnitat en la que es va introduir a l'altar tres relíquies: la de Sant Vicenç, màrtir, de Sant Leonard, bisbe i del beat Tomàs Capdevila, prevere i màrtir.
A l'acte hi van assistir desenes de persones que ompliren l'església i que al finalitzar la missa van poder venerar la imatge del Sant Crist.


Les relíquies preparades per introduir a l'altar. Foto: Congregació

Transcrivim l'acta que es va signar un cop finalitzat l'acte:

«A major glòria de la Santíssima Trinitat - Avui, dia 14 de març, dilluns de la V setmana de Quaresma, de l’any del Senyor 2016. Sota el pontificat del Papa Francesc, L’Arquebisbe Metropolità de Tarragona i Primat de les Espanyes Mons. Jaume Pujol i Balcells, ha dedicat a Déu, i en honor de la Preciosíssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist i de Santa Maria, Mare de Déu en la seva Soledat amb la participació de l’assemblea del Poble de Déu, i segons el ritus del Pontifical Romà, l’altar de l’església de Santa Maria de Natzaret de Tarragona, clausurant el setanta-cinc aniversari de la benedicció de la venerable imatge del Sant Crist de la Sang. Han rebut l’honor de ser col·locades sota l’altar les relíquies de Sant Leonard, bisbe i màrtir, Sant Vicenç, màrtir i del beat Tomàs Capdevila, prevere i màrtir.
Desenes de persones assistiren a l'acte de dedicació de l'Altar. Foto: Congregació
Amb el Sr. Arquebisbe han concelebrat el sacrifici de l’eucaristia Mn. Joaquim Fortuny Vizcarro, Vicari General, Mn. Josep Queraltó Serrano, prefecte de la Sang actuant de mestre de cerimònies, Mn. Antoni Pérez de Mendiguren i Cros, prior de la Sang i Mn. Borja Martín Sánchez, vocals eclesiàstics. Han servit l’altar Mn. Josep-Manel González Álvarez, diaca i secretari particular del Sr. Arquebisbe.
Juntament amb el Poble de Déu han participat a la celebració la Sra. María Dolores Nolla Tapias, priora de la Congregació de Senyores sota la invocació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist i de la Mare de Déu de la Soledat i el Sr. Josep Ignasi Boada Gasulla, sotsprefecte de la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist.
Els congregants i congregantes de les dues congregacions germanes de la Sang que han participat a la solemne celebració, resten joiosos i donen gràcies al Senyor i a la seva Santíssima Mare. Ha participat amb el seu ministeri musical la Schola Cantorum de Gregorià de Montblanc.
Que l’Eucaristia que se celebri sobre aquest altar sigui sempre a lloança de Déu i en bé dels membres del Poble de Déu.
De tot això en dono fe i aixeco la present acta, la qual signen el Sr. Arquebisbe, el Prefecte, la Priora i el Sotsprefecte en representació de les dues Congregacions de la Sang. Data ut supra. Laus Deo»


Aspersió de l'Altar. Foto: Congregació
Col·locació de les Relíquies a l'Altar. Foto: Congregació
El Sr. Manuel Allué, segella el reliquiari. Foto: Congregació
Unció de l'Altar. Foto Congregació
Encensament de l'altar. Foto: Congregació
Recobriment de l'Altar. Foto: Congregació
Il·luminació de l'Altar. Foto: Congregació
L'Schola Cantorum de Gregorià de Montblanc ens acompanyà musicalment al acte. Foto: Congregació 
L'arquebisbe Jaume Pujol, signant l'acta. Foto: Congregació
La veneració al Sant Crist donà per acabat l'acte solemníssim de la dedicació de l'Altar de Natzaret. Foto Congregació